Gizlilik ve Güvenlik

MULFİE GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası, Mulfie Mobil uygulamasına erişim sağlayacak kişilerin (Kullanıcıların) Mobil Uygulamayı cihazlarına yükleyerek Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’ne onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası, Mulfie Mobil Uygulaması kapsamındaki hizmetlerden kullanıcıları yararlandırmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Kullanıcılara ait bilgilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesine ilişkin hükümleri içermektedir. Mulfie, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Mobil Uygulamasında yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Mulfie’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, mobil uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Mulfie ile paylaşılan veriler; sunulan hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere Kullanıcılar tarafından ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetleri Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek, Kullanıcıları daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

 1. Toplanan Kişisel Veriler

Kullanıcının ismi ve/veya soyismi, telefon numarası, doğum tarihi, kullanıcı adı, e-mail adresi, profil fotoğrafı, en yeni konum bilgisi, sohbetler, fotoğraflar, Rehber’deki kişilerin telefon numaraları gibi veriler Kullanıcı’nın verdiği izinler doğrultusunda Mulfie tarafından toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

İşbu sözleşme kapsamında toplanan bilgiler;

 • İsim, kullanıcı adı, en yeni konum geçmişi (Kullanıcı konum paylaşımına izin verdiyse), sohbetler, fotoğraflar ve Mulfie’ye paylaşma talimatı verilen diğer ek bilgiler, Kullanıcıların paylaşmayı seçtiği diğer Mulfie kullanıcılarıyla paylaşılabilir. İçeriğin ne ölçüde paylaşıldığı Kullanıcının kişisel ayarlarına bağlıdır.
 • Mulfie’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve/veya verdiği, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğu, iş birliği yaptığı, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.
 • Geçerli yasal bir işleme, bir devlet talebine veya yürürlükteki kanun, kural veya düzenlemeye uymak; potansiyel kullanım ihlallerini soruşturmak, düzeltmek ve bu konuda yasal yollara başvurmak; Mulfie’nin, Kullanıcıların veya diğer kişilerin haklarını, mallarını ve güvenliğini korumak; dolandırıcılık veya güvenlik endişelerini tespit etmek ve çözmek amaçlarıyla adli ve idari makamlarla paylaşılabilir.
 1. Bilgilerin Saklanma Süresi

Kullanıcı tarafından uygulamada hesap oluşturulurken verilen bilgiler (isim ve/veya soyisim, telefon numarası, doğum tarihi, kullanıcı adı, e-mail adresi, profil fotoğrafı vb.), Kullanıcı’nın hesabı aktif olduğu sürece muhafaza edilir. Eğer Kullanıcı Mulfie hesabını silerse, bu bilgiler de sunucudan silinir.

Kullanıcı tarafından uygulamadan gönderilen sohbet mesajları, karşı tarafça okunana kadar şifrelenerek sunucuya kaydedilmekte, muhatabı tarafından okunduktan sonra Mulfie sunucularından silinmektedir.

Kullanıcı tarafından uygulamadan diğer Kullanıcılara gönderilen fotoğraflar muhatabın galerisine kaydedilmekte olup Mulfie sunucularından silinmektedir.

Uygulama üzerinden herhangi bir ödeme yapılması durumunda kart, şifre ve benzeri bilgiler uygulamamızda ve sunucularımızda kaydedilmemektedir.

Bunlar dışındaki bilgiler, bağlı bulunduğu kanun ve mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca saklanmaktadır.

Bilgilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiş ise; kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

 1. Kullanıcı İzinleri:

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken izinlerdir.

Kamera Erişim İzni: Kameraya erişmek veya cihazdan görüntü ve video çekmek için kullanılır. Mobil Uygulamamızda kamera kullanımı sadece uygulama içersinden göndermek istediğiniz fotoğraflar için kullanılmaktadır. Kullanıcı bilgisi dışında kullanımı söz konusu değildir. Mobil uygulamada çekilen fotoğraflar sadece kendisinin ve Mulfie kapsamında fotoğrafı paylaşmak istediği kişilerin erişimine açıktır. Fotoğraflar diğer 3. şahıs ya da kurumlar ile kullanıcı bilgisi dışında paylaşılmaz.

Galeri Erişim İzni: Kullanıcının Fotoğraf ve Video Galerisine erişim sağlar.

Rehber Erişim İzni: Kullanıcın rehberine erişim sağlayarak rehberdeki diğer Mulfie kullanıcılarıyla bağlantı kurmaya imkan sağlar. Bu izin kapsamında sadece rehberdeki telefon numaralarına erişim sağlanır.

Konum Erişim İzni: Kullanıcının konum bilgisine erişim sağlar. Konum bilgisi Kullanıcı’nın izin verdiği kapsamda herkesle veya sadece arkadaşlarıyla paylaşılabilir. Konum izni verilmediği taktirde konum bilgisi toplanmaz ve kimseyle paylaşılmaz.  Konum erişim izni verildiği taktirde toplanan veri(sadece son konum bilgisi) uygulamanın sunucularında saklanır.

 1. Kullanıcının Hakları

Bireysel kullanıcılar, kendilerine ait kişisel verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki sair haklarını diledikleri zaman kullanma hakkına sahiptir.

Bu kapsamda, kişisel verilere ilişkin Kullanıcılar;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse hangi bilgilerinin işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • İşleme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içi ve dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Verilerinin düzeltilmesini isteme,
 • Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Verilerin düzeltme, silme ve yok edilmesi işlemi konusunda verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimde bulunulmasını isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda, tazminat talep etme haklarına sahiptir.
 1. Marka ve Telif Hakkı

Mulfie’ye ait (Mobil Uygulamanın; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanların izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle Mulfie marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

 1. Yasal İşlemler

Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında toplanan ve sunucuya kaydedilen bilgileri, uygulama tarafından mahkemede veya bu uygulamanın veya ilgili hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir. Ayrıca Mulfie’nin resmi makamlardan, topladığı verileri tutmasını gerektiren geçerli bir yasal tebligat alması durumunda veriler belirtilen sürelerden daha uzun süre saklanabilir. Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine uygulamanın kişisel verilerini ifşa etmesinin gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Sözleşmeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi, görüş ve önerileriniz için [email protected] e-mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.